Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Ett fält med höga rosa och vita blommor.

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Exempel på växter som räknas som invasiva är Blomsterlupin, Jätteloka, Kanadensiskt Gullris och Parkslide.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om omhändertagande av växtavfall från invasiva arter ber vi dig som kund att inte lägga växtavfall från invasiva arter i kärlet för trädgårdsavfall. Istället ska du lämna in växtavfall från invasiva arter till någon av följande återvinningscentraler:

  • Äskya återvinningscentral
  • Elsemåla återvinningscentral
  • Alandsköp återvinningscentral
  • Norremark kretsloppspark
  • Häringetorp återvinningscentral
  • Lessebo återvinningscentral

Växtavfallet ska ligga i dubbla förslutna påsar när de placeras i containern och vara separerat från
annat avfall. Undvik att få med jord när invasiva växter grävs upp eftersom jord inte går att förbränna.

Tänk på att inte gräva upp Parkslide då den kan skjuta rotskott upp till sju meter. Försök att utarma den genom att klippa ner den ofta.

Företag lämnar invasiva växtdelar till Häringetorp eller Äskya återvinningscentral, kontakta dem på telefon 0470-59 95 00.

Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur du tar hand om växtavfallet från invasiva arter.

Senast uppdaterad: 20 september 2022