Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och tränger ut andra växter.

Fält med rosa och vita blommor

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om omhändertagande av växtavfall från invasiva arter ber vi dig som kund att inte lägga växtavfall från invasiva arter i kärlet för trädgårdsavfall. Är det en mindre mängd växtavfall – förslut det i dubbla påsar och lägg det i sopkärlet. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte.

Större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas för att minimera spridningsrisken och lämnas på närmaste återvinningscentral. Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur du tar hand om växtavfallet från invasiva arter.

Exempel på invasiva arter som inte finns med på en förteckning men som kan bli svåra att bekämpa och där det finns risk för spridning:

Kan växa i din trädgård:

 • Parkslide, Reynoutria japonicalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jätteslide, Reynoutria sachalinensis
 • Hybridslide, Reynoutria x bohemica
 • Blomsterlupin, Lupinus polyphylloslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sandlupin, Lupinus nootkatensis
 • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
 • Höstgullris, Solidago gigantea
 • Vresros, Rosa rugosalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Robinia, Robinia pseudoacacia
 • Armeniskt björnbär, Rubus armeniacus
 • Gudaträd, Ailanthus altissima
 • Parksallat, Lactuca macrophylla
 • Vit skunkkalla, Lysichiton camtschatcensis
 • Mahonia, Mahonia aquifolium
 • Videkornell, Cornus sericea
 • Praktlysing, Lysimachia punctata

Kan växa i din damm:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019