Invasiva främmande arter

Ett fält med höga rosa och vita blommor.

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.

Invasiva främmande arter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om omhändertagande av växtavfall från invasiva arter ber vi dig som kund att inte lägga växtavfall från invasiva arter i kärlet för trädgårdsavfall. Är det en mindre mängd växtavfall – förslut det i dubbla påsar och sortera det som restavfall. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte. Invasiva främmande arter förbränns alltid istället för att komposteras.

Större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas för att minimera spridningsrisken och kan lämnas på Häringetorps avfallsanläggning i Växjö och Äskya avfallsanläggning i Älmhult.

Undvik att få med jord när invasiva växter grävs upp eftersom jord inte går att förbränna.

Tänk på att inte gräva upp Parkslide då den kan skjuta rotskott upp till sju meter. Försök att utarma den genom att klippa ner den ofta.

Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur du tar hand om växtavfallet från invasiva arter.

Exempel på invasiva arter som inte finns med på en förteckning men som kan bli svåra att bekämpa och där det finns risk för spridning:

Kan växa i din trädgård:

 • Parkslide, Reynoutria japonica
 • Jätteslide, Reynoutria sachalinensis
 • Hybridslide, Reynoutria x bohemica
 • Blomsterlupin, Lupinus polyphylloslänk till annan webbplats
 • Sandlupin, Lupinus nootkatensis
 • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
 • Höstgullris, Solidago gigantea
 • Vresros, Rosa rugosalänk till annan webbplats
 • Robinia, Robinia pseudoacacia
 • Armeniskt björnbär, Rubus armeniacus
 • Gudaträd, Ailanthus altissima
 • Parksallat, Lactuca macrophylla
 • Vit skunkkalla, Lysichiton camtschatcensis
 • Mahonia, Mahonia aquifolium
 • Videkornell, Cornus sericea
 • Praktlysing, Lysimachia punctata

Kan växa i din damm:

 

Senast uppdaterad: 25 november 2020