Avgifter för trädgårdsavfall

Klicka på den kommun du bor eller har din fastighet i för specifik information om kostnader för abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar varannan vecka mellan april till november.

För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning varje vecka under perioden april-november (34 tömningar), vilket kostar 1300 kronor per kärl.

I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

Beställning av budad tömning av trädgårdsavfallskärlet kostar 155 kronor. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

Hemtagning av kärl kostar 100 kronor per tillfälle.

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 849 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 16 tömningar varannan vecka mellan april till november.

I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

Beställning av budad tömning av trädgårdsavfallskärlet kostar 155 kronor. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar mellan april till november.

För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning varje vecka under perioden april-november (34 tömningar), vilket kostar 1300 kronor per kärl.

I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

Beställning av budad tömning av trädgårdsavfallskärlet kostar 155 kronor. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar varannan vecka mellan april till november.

För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning varje vecka under perioden april-november (34 tömningar), vilket kostar 1300 kronor per kärl.

I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

Beställning av budad tömning av trädgårdsavfallskärlet kostar 155 kronor. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

Hemtagning av kärl kostar 100 kronor per tillfälle.

Gällande trädgårdsavfall i Älmhult

Vi har tyvärr inte kapacitet att ta emot fler abonnemang av trädgårdsavfall i nuläget. Detta beror på att vi väntar på nya fordon. Från och med 1 september kan vi erbjuda tjänsten i Älmhult.

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 750 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar varannan vecka mellan april till november.

För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning varje vecka under perioden april-november (34 tömningar), vilket kostar 1300 kronor per kärl.

I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

Beställning av budad tömning av trädgårdsavfallskärlet kostar 155 kronor. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020