Avfallsplanen är beslutad

De fem kommunernas kommunalråd tillsammans med SSAM:s VD Jessica Cedervall.

Nu har avfallsplanen för åren 2020-2025 antagits av kommunfullmäktige i samtliga SSAM:s fem ägarkommuner, Växjö, Markaryd, Lessebo, Älmhult och Tingsryd. Därmed påbörjar vi resan mot ett Småland utan avfall, en region där vi hanterar allt avfall som potentiella resurser.

Arbetet med avfallsplanen inleddes i början av 2019 och går nu i mål i och med att alla kommunerna har godkänt den. I avfallsplanen presenteras de mål och åtgärder kommunerna och SSAM tillsammans ska jobba för att uppnå. Den långsiktiga målsättningen är att arbeta för en omställning till cirkulär ekonomi.

Vi lämnar nu en tid då avfallshantering handlade om att effektivt undanskaffa avfallet, för att framöver förebygga att avfall uppstår och utnyttja alla våra gemensamma materialresurser.

Här hittar du kortversionen av avfallsplanen.

Senast uppdaterad: 4 september 2020