Återvinningens dag 29 september

Vi i Sverige är bland de bästa i Europa på återvinning, men ändå kan vi bli bättre. Idag vill vi uppmärksamma de miljövinster som blir när vi återvinner vårt avfall. Vad ska du återvinna idag?

Visste du tex att
♻️ Om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år.
♻️ Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med råvara som används för första gången.
♻️ Aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Gå in på Är du en återvinnare? och lär dig mer om vad som händer med avfallet du återvinner eller testa hur duktig du är på återvinning!

Återvinningsplattan på Norremarks kretsloppspark.

Återvinningen på Norremarks Kretsloppspark.

Senast uppdaterad: 29 september 2020