SSAM och Företagsfabriken letar efter affärsidéer

Företagsfabriken utlyser för fjärde gången sin innovationstävling med målet att hitta nästa blivande tillväxtföretag i Kronoberg. SSAM är samarbetspartner för innovationstävlingen som har sista anmälningsdag den 19 april.

Företagsfabriken är Kronobergs företagsinkubator och hjälper nystartade företag och entreprenörer med innovativa idéer att växa. Den 10 mars lanserades vårens Innovationstävlingen där deltagarna i den här omgången har möjlighet att, utöver Företagsfabrikens tillväxtprogram, vinna SSAMs pris. Den idé som SSAM bedömer bäst kan bidra till minskande avfallsmängder och ökad cirkularitet vinner 10 konsulttimmar med hållbarhetsproffset Maria Svantemark och ytterligare 10 timmar tillsammans med SSAMs VD Jessica Cedervall eller andra specialister från SSAM.

Detta är fjärde gången vi genomför denna en Innovationstävling där vi ber alla Kronobergare som har en affärsidé att skicka in sin idé till oss. Vi tycker det är kul att intresset har ökat för varje tillfälle, vilket vittnar om att det finns många Kronobergare som har spännande företagsidéer man vill förverkliga” säger Sandra Ruuda, VD för Företagsfabriken i Kronoberg.

SSAM och Företagsfabriken jobbar efter FN:s globala agenda 2030 mål för hållbar utvecklig. I denna version av innovationstävlingen kommer SSAM att dela ut ett separat pris till det bidrag som bäst uppföljer mål 12 kring ”Hållbar konsumtion och produktion” som kan minska avfall och ta tillvara på resurser på ett mer effektivt sätt.

SSAM arbetar för att ta till vara på alla resurser, samt minska och förebygga avfallsmängderna. Vår vision är ett Småland utan avfall, och som ett steg mot det målet vill vi minska det brännbara avfallet med 25% till 2025 jämfört med 2015. För att vi ska kunna nå målet och närma oss vår vision behöver vi samverka med aktörer i tillverknings- och tjänstesektorn. Med hjälp av dem kan vi ställa om till en cirkulär ekonomi där resurserna används på ett smartare sätt och inte genererar avfall i onödan.” säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare Cirkulär Ekonomi, från SSAM AB.

Vi har det här samarbetet med Företagsfabriken, då de har kontakt med entreprenörer som har den typ av storskaliga idéer vi vill komma i kontakt med. Vi hoppas att vi genom att belysa arbetet med att förebygga och minska avfall uppmuntrar vi regionens innovatörer att skapa hållbara lösningar,” avslutar Anders Lundgren.

Vinnaren i vårens innovationstävling får en plats i företagsfabrikens tillväxtprogram med fokus på att utveckla nyskapande idéer till framgångsrika företag genom bland annat kontinuerlig affärsutveckling, utbildningar och hjälp med finansiering.

Läs mer om tävlingen och SSAMs pris här. Länk till annan webbplats. Tävlingen pågår till och med måndagen den 19:e april och du läser mer om hur du kan tävla här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 april 2021