SSAM stiger i rankingen Sveriges bästa avfallsverksamhet

Avfall Sverige publicerar årligen en lista över Sveriges bästa avfallshantering och resultatet för 2020 visar att SSAM har stigit i rankingen i samtliga kommuner utom Växjö. Det rör sig om rejält stora kliv i flera av kommunerna.

Bolagets VD, Jessica Cedervall säger i en kommentar:

- Det är fantastiskt att se hur de modiga beslut som fattats i våra kommuner om att bilda SSAM och införa ett nytt insamlingssystem nu börjar ge utdelning. Se till exempel Lessebo som klättrat från plats 231 till plats 78. Tack till alla er som återvinner, källsorterar och ser till att vi kan fortsätt klättra för att ligga i framkant! Vi har en bit kvar till topp 25, men tänk vad långt vi kommit på den korta tid som bolaget funnits.

Växjö, Älmhult och Markaryd kommer att fortsätta ta stora kliv under nästa år, bara av redan fattade och genomförda beslut eftersom effekten av fyrfack med mera slår igenom där först till nästa års ranking.

- För att verkligen nå målet att sluta förbruka mer resurser än jorden kan ge, behöver regionens alla invånare vara med och dra sitt strå till stacken. Trots att alla invånare har möjlighet att källsortera hemma så gör inte alla hushåll det. Om alla som bor i villor och flerfamiljsfastigheter i våra kommuner hade källsorterat, så som man faktiskt ska, hade vi kunnat minska restavfallet med ytterligare 8000 ton, säger Jessica Cedervall.

Kommun

Placering 2020

Placering 2019

Placering 2018

Växjö

38

31

44

Tingsryd

85

112

145

Lessebo

78

128

231

Älmhult

113

137

217

Markaryd

132

160

_

Tabell som visar rankingen i Sveriges bästa avfallsverksamhet

Att Växjö sjunker något i rankingen i år beror enligt SSAM på ett fel som upptäcktes i rapporterad statistik 2019, något som rättades till för 2020. Växjö ligger trots detta mycket bra till på en 38:e placering.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index. Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i rapporten Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.

En uttalad målsättning för SSAM är att samtliga ägarkommuner ska ha nått topp 25 år 2025.

Vem bidrar till att SSAM klättrar i rankingen?

- Det finns en långsiktighet i arbetet kring avfall i Kronoberg och vi har varit tidigt ute med att sätta och uppnå tuffa mål, vilket är en förklaring. Jag vill rikta ett stort tack till alla invånare, politiker, tjänstemän, entreprenörer och våra egna medarbetare för arbetet ni gör. Nu måste vi hjälpas åt att källsortera ut det där sista så att vi kan fortsätta klättra för att ligga i framkant, avslutar Jessica Cedervall.

ÅVC-medarbetare hjälper kund med avfall.

För att verkligen nå målet att sluta förbruka mer resurser än jorden kan ge, behöver regionens alla invånare vara med och dra sitt strå till stacken.

Senast uppdaterad: 4 juni 2021