Bild

Nu startar pilotprojektet ”Smarta sopkärl”

Den 25 april är det dags att sjösätta pilotprojektet ”Smarta sopkärl”, som är ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess. Det berör 238 fastighetsägare och 7 894 invånare i norra Växjö och syftet är att på sikt effektivisera tömningen, optimera sopbilarnas turer och därmed minska klimatavtrycket.

Den 25 april är det dags att sjösätta pilotprojektet ”Smarta sopkärl”, som är ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess. Det berör 238 fastighetsägare och 7 894 invånare i norra Växjö och syftet är att på sikt effektivisera tömningen, optimera sopbilarnas turer och därmed minska klimatavtrycket.

En fjärdedel av alla sopkärl i flerfamiljshus och verksamheter i Växjö har försetts med nivåmätare, som är uppkopplade via Wexnets Lorawan-nätverk mot Bintels tekniska plattform. När kärlen på ett hämtställe sammantaget nått en viss nivå, beräknar systemet när det är mest optimalt för sopbilen att komma.

Bakgrunden är att studier visat att Växjöbornas sopkärl är långt ifrån fulla när de töms och att hälften av dem skulle kunna tömmas mer effektivt baserat på fyllnadsgrad i stället för statiska körturer.

– Vi ska testa vilka fördelar som finns med AI-tekniken och optimerar under projekttiden utifrån olika parametrar, berättar Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM. Efter det får vi ta ställning till om detta är något som ska införas permanent.

Läs mer: https://ssam.se/for-foretag/fastighetsagare-och-verksamheter/smarta-sopkarl---pilotprojekt.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 25 april 2022