Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Goda resultat efter en månad med effektivare soptömning

Projektet ”Smarta sopkärl” har varit i gång i en månad och redan nu kan man se effekten i form av ett minskat antal tömningar, tack vare de sensorer som kommunicerar när sopkärlen är fulla.

– Vi kunde inte ha önskat oss en bättre start, säger Jennie Orton på systemleverantören Bintel.

I den första fasen kör sopbilen samma runda som tidigare, men om kärlen inte är tillräckligt fulla, utan bedöms klaras till nästa körning, plockas det aktuella miljörummet bort från körlistan och man kör i stället till nästa där fyllnadsgraden är tillräckligt hög. När man är i ett miljörum tömmer man samtliga kärl.

– Det går åt rätt håll. Vi ser ett minskat antal tömningar och har haft väldigt få synpunkter från de kunder som ingår i projektet, konstaterar Per Gunnarsson, projektledare på SSAM.

Från Bintels sida har man varit med ute med bilarna för att få feedback direkt från chaufförerna, något som uppskattats av båda parter. Efter sommaren, när projektet går in i fas 2, ska rutterna optimeras och styras utifrån de data man får in.

– Det finns hur många parametrar som helst att titta på för att optimera systemet, förklarar Jennie Orton.

För att det ska bli bra måste man också ta in chaufförernas erfarenheter, t ex hur mycket en bil hinner köra på en dag. Fyllnadsgraden skiljer sig också mellan de olika veckodagarna och systemet behöver ta hänsyn till båda dessa faktorer så att det inte blir för många tömningar på samma dag.

Mycket återstår av projekttiden, men efter den första månaden är alla inblandade överens om att det ser mycket lovande ut.

– Just nu jobbar vi med intrimningar, men trenden är att vi kommer att nå goda resultat, säger Jennie Orton.

Läs mer om projektet här.


Senast uppdaterad: 25 maj 2022