Bild

Klimatbokslutet – ett kvitto på att SSAM gör skillnad!

Nästan 17 000 ton koldioxidekvivalenter undvek Södra Smålands Avfall och Miljö att släppa ut under 2021 visar företagets klimatbokslut. Det motsvarar hela 42 400 flygresor, tur och retur till London eller att köra lätt lastbil 8 miljoner mil.

– Det är ett fantastiskt resultat och effekten av att våra kunder är så duktiga på att källsortera, återvinna och återbruka, kommenterar SSAMs vd, Jessica Cedervall.

I klimatbokslutet redovisades data för både 2019 och 2021. En viktig skillnad mellan åren är att SSAM gick över till insamling av hushållsavfall i fyrfackskärl från villor och fritidshus under perioden. Dessutom har SSAM fortsatt öka och bygga ut sorteringen av grovavfall på ÅVC så att större mängder sorteras ut för återbruk och materialåtervinning. Här visar det sig att framför allt återanvändning av textil och återvinningen av plast har gett mycket stora effekter. Trots alla transporter och investeringar i bland annat nya sopkärl innebar detta att SSAMs nettoklimatpåverkan förbättrades med 8 700 ton koldioxidekvivalenter mellan år 2019 och 2021.

– Resultatet är ett kvitto på att de investeringar vi gjort verkligen gjort skillnad, konstaterar Jessica Cedervall.

Genom att ersätta alternativ produktion av produkter och tjänster har SSAM undvikit stora utsläpp. För varje kg CO verksamheten gav upphov till under 2021 så bidrog företaget samtidigt till att utsläpp av 4,2 kg CO kunde undvikas på annat håll.

– Klimatbokslutet visar att vi är på rätt väg mot vår vision om ett Småland utan avfall. Det känns glädjande och ger oss inspiration att fortsätta att arbeta, förfina våra metoder och utnyttja ny kunskap för att tillsammans med våra kunder bli ännu bättre, säger SSAMs vd Jessica Cedervall.

Fakta:

Klimatbokslutet är framtaget av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu AB. Läs hela klimatbokslutet (pdf). , 878 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 3 juni 2022