Sortering i köket

Sorterar du ut olika materialslag redan inne i köket, kan du sedan enkelt tömma dessa i rätt fack i fyrfackskärlen på din tomt.

Om du inte vill ha flera behållare under din diskho kan du exempelvis ha endast en behållare där du lägger alla förpackningar och tidningar. Behållaren tar du sedan med dig till kärlen och där sorterar du ut materialslagen i facken.En mindre mängd med fallfrukt sorteras som matavfall eller trädgårdsavfall. Om du saknar sortering av matavfall eller trädgårdsavfall eller har större mängder frukt kan du lämna det på våra återvinningscentraler.

Senast uppdaterad: 22 december 2020