Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Vår VD Jessica Cedervall berättar om 25/25-kampanjen

SSAMs VD Jessica Cedervall berättar om kampanjen om att minska det brännbara avfallet med 25 procent till år 2025.

Senast uppdaterad: 22 september 2021