Avgifter för slamtömning

Kostanden för tömning av slam beror på hur stor slamavskiljaren är. Se detaljerade taxor för varje kommun nedan.

Det är också tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd för det hos miljöavdelningen i din kommun.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3m³

940 kronor

3-4 m³

1530 kronor

4-6 m³

1960 kronor

Upp till 12 m³

3230 kronor


Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.

K‌ostnad för budad tömning slam 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3m³

1875 kronor

3-4 m³

2470 kronor

4-6 m³

2900 kronor

Upp till 12 m³

4050 kronor


Akut och tidsbetälld slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ny struktur på taxan 2020

Slamtaxan är från och med 1 januari 2020, ett totalpris per storleksklass av brunn där behandlingsavgift och hämtningsavgift ingår.

Ordinarie slamtömning

Kostnad för ordinarie tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostand per tömning och brunn

Upp till 1,5 m³

775 kr

Upp till 3 m³

1063 kr

3-4 m³

1569 kr

4-6 m³

1856 kr

Över 6 m³

2575 kr

Budad slamtömning

 En extra tömning utöver din ordinarie kan genomföras inom sju dagar.

Kostnad för budad tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 1,5 m³

1263 kr

Upp till 3 m³

1550 kr

3-4 m³

2131 kr

4-6 m³

2419 kr

Över 6 m³

3137 kr

Akut och tidsbetälld slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1700 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 400 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

Kostnad för ordinarie tömning av slamavkiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 3 m³

940 kr

3-4 m³

1530 kr

4-6 m³

1960 kr

Upp till 12 m³

3230 kr

Budad slamtömning

En budad tömning utförs fem arbetdagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning av slamaskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 3 m³

1875 kr

3-4 m³

2470 kr

4-6 m³

2900 kr

Upp till 12 m³

4050 kr

Akut och tidsbetälld slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

Kostnader för ordinarie tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3 m³

740 kr

3-4 m³

1200 kr


Budad slamtömning

En budad tömning utförs fem dagar efter beställning. En extra kostnad på 500 kronor tillkommer.

Kostnad för budad tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad slamavskiljare per tömning

Kostnad tät tank per tömning

Upp till 3 m³

1240 kr

1240 kr

3-4 m³

1700 kr

1700 kr

4-6 m³

2050 kr

1850 kr

7-12 m³

2950 kr

1950 kr

Akut och tidsbetälld slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 500 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 800 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 200 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

Kostnad för ordinarie tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3 m³

940 kr

3-4 m³

1650 kr

4-6 m³

2080 kr

Upp till 12 m³

3400 kr

Budad slamtömning

En budad tömning utförs sju dagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning av slamavskiljare 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 3 m³

1875 kr

3-4 m³

2520 kr

4-6 m³

2950 kr

Upp till 12 m³

4100 kr

Akut och tidsbetälld slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020