Avgifter för slamtömning

Kostanden för tömning av slam beror på hur stor slamavskiljaren är. Det är tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd hos miljöavdelningen i din kommun.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 940 kr
 • 3-4 m³: 1530 kr
 • 4-6 m³: 1960 kr
 • Upp till 12 m³: 3230 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnad för budad tömning slam 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 1875 kr
 • 3-4 m³: 2470 kr
 • 4-6 m³: 2900 kr
 • Upp till 12 m³: 4050 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr per tömning.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: slamavskiljare 775 kr, tät tank 861 kr
 • Upp till 3 m³: slamavskiljare1063 kr, tät tank 1206 kr
 • 3-4 m³: slamavskiljare 1569 kr, tät tank 1626 kr
 • 4-6 m³: slamavskiljare 1856 kr, tät tank 2000 kr
 • Över 6 m³: slamavskiljare 2575 kr, tät tank 3150 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning. K‌ostnad för budad tömning slam 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: slamavskiljare 1263 kr, tät tank 1349 kr
 • Upp till 3 m³: slamavskiljare 1550 kr, tät tank 1693 kr
 • 3-4 m³: slamavskiljare 2131 kr, tät tank 2188 kr
 • 4-6 m³: slamavskiljare 2419 kr, tät tank 2562
 • Upp till 12 m³: slamavskiljare 3137 kr, tät tank 3712 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1700 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 400 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
  enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • Om tömning ej kan ske med ordinarie fordonsstorlek vid det samordnade tömningstillfället, utan med mindre fordon, är tömningsavgiften 1 560 kr exkl behandlingsavgift. Vid tömning med mindre fordon tillkommer behandlingstaxa på 230 kr per m³.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 940 kr
 • 3-4 m³: 1530 kr
 • 4-6 m³: 1960 kr
 • Upp till 12 m³: 3230 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning. K‌ostnad för budad tömning slam 2020. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1875 kr
 • 3-4 m³: 2470 kr
 • 4-6 m³: 2900 kr
 • Upp till 12 m³: 4050 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 740 kr
 • 3-4 m³: 1200 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning. K‌ostnad för budad tömning slam 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1240 kr
 • 3-4 m³: 1700 kr
 • 4-6 m³: slamavskiljare 2050 kr, tät tank 1850 kr
 • 7-12 m³: slamavskiljare 2950 kr, tät tank 1950 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 500 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 940 kr
 • 3-4 m³: 1650 kr
 • 4-6 m³: 2080 kr
 • Upp till 12 m³: 3400 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnad för budad tömning slam 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 2100 kr
 • 3-4 m³: 2520 kr
 • 4-6 m³: 2950 kr
 • Upp till 12 m³: 4100 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
  enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.
Senast uppdaterad: 15 april 2021