Avgifter för slamtömning

Kostnaden för tömning av slam beror på hur stor slamavskiljaren är. Det är tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd hos miljöavdelningen i din kommun.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-05-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 1100 kr
 • 3-4 m³: 1840 kr
 • 4-6 m³: 2270 kr
 • Upp till 12 m³: 3420 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-05-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 2170 kr
 • 3-4 m³: 2730 kr
 • 4-6 m³: 3160 kr
 • Upp till 12 m³: 4300 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-04-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: 900 kr
 • Upp till 3 m³: 1100 kr
 • 3-4 m³: 1840 kr
 • 4-6 m³: 2270 kr
 • Över 6 m³: 3420 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-04-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: 1320 kr
 • Upp till 3 m³: 2170 kr
 • 3-4 m³: 2730 kr
 • 4-6 m³: 31600 kr
 • Upp till 12 m³: 4300 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • Om tömning ej kan ske med ordinarie fordonsstorlek vid det samordnade tömningstillfället, utan med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-05-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1100 kr
 • 3-4 m³: 1840 kr
 • 4-6 m³: 2270 kr
 • Upp till 12 m³: 3420 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning. K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-05-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 2170 kr
 • 3-4 m³: 2730 kr
 • 4-6 m³: 3160 kr
 • Upp till 12 m³: 4300 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 740 kr
 • 3-4 m³: 1200 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning. K‌ostnad för budad tömning slam 2021. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1240 kr
 • 3-4 m³: 1700 kr
 • 4-6 m³: slamavskiljare 2050 kr, tät tank 1850 kr
 • 7-12 m³: slamavskiljare 2950 kr, tät tank 1950 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 500 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-04-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 1100 kr
 • 3-4 m³: 1840 kr
 • 4-6 m³: 2270 kr
 • Upp till 12 m³: 3420 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-04-01, med reservation för beslut i fullmäktige. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 2170 kr
 • 3-4 m³: 2730 kr
 • 4-6 m³: 3160 kr
 • Upp till 12 m³: 4300 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.
Senast uppdaterad: 16 mars 2022