Avgifter för slamtömning

Kostnaden för tömning av slam beror på hur stor slamavskiljaren är. Det är tillåtet att själv ta hand om slam och latrin om du gör det på ett miljöriktigt sätt, men du måste först söka tillstånd hos miljöavdelningen i din kommun.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 1495 kr
 • 3-4 m³: 1950 kr
 • 4-6 m³: 2400 kr
 • Upp till 12 m³: 3600 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för budad tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 2300 kr
 • 3-4 m³: 2900 kr
 • 4-6 m³: 3360 kr
 • Upp till 12 m³: 4500 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: 1495 kr
 • Upp till 3 m³: 1495 kr
 • 3-4 m³: 1950 kr
 • 4-6 m³: 2400 kr
 • Över 6 m³: 3600 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för budad tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 1,5 m³: 2300 kr
 • Upp till 3 m³: 2300 kr
 • 3-4 m³: 2900 kr
 • 4-6 m³: 3360 kr
 • Upp till 12 m³: 4500 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • Om tömning ej kan ske med ordinarie fordonsstorlek vid det samordnade tömningstillfället, utan med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1495 kr
 • 3-4 m³: 1950 kr
 • 4-6 m³: 2400 kr
 • Upp till 12 m³: 3600 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för budad tömning gäller från och med 2023-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 2300 kr
 • 3-4 m³: 2900 kr
 • 4-6 m³: 3360 kr
 • Upp till 12 m³: 4500 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1100 kr
 • 3-4 m³: 1210 kr
 • 4-6 m³: 1540 kr
 • Upp till 12 m³: 2440 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnad för budad tömning gäller från och med 2023-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3 m³: 1350 kr
 • 3-4 m³: 1810 kr
 • 4-6 m³: slamavskiljare 2160 kr, tät tank 1950 kr
 • Upp till 12 m³: slamavskiljare 3060 kr, tät tank 2050 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 500 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 800 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 200 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Ordinarie slamtömning

K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2024-01-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 1495 kr
 • 3-4 m³: 1950 kr
 • 4-6 m³: 2400 kr
 • Upp till 12 m³: 3600 kr

Budad slamtömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.
K‌ostnader för ordinarie tömning gäller från och med 2022-04-01. Tabellen är ett utdrag ur det fullständiga taxedokumentet.

 • Upp till 3m³: 2300 kr
 • 3-4 m³: 2900 kr
 • 4-6 m³: 3360 kr
 • Upp till 12 m³: 4500 kr

Akut och tidsbestämd slamtömning

 • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
 • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1350 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
 • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övriga kostnader

 • Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.
 • Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande: över 30 m slang 100 kr, över 40 m slang 200 kr.
 • För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.
Senast uppdaterad: 11 april 2024