Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Farligt avfall och elavfall

Produkter som är skadliga för människor och miljön, räknas som farligt avfall och elektronikavfall är apparater med sladd eller batteri. Inget av dessa avfall får läggas i soporna.

Farligt avfall och batterier

Exempel på farligt avfall är kemikalier, lim- och färgrester, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier.

Hushåll ska lämna farligt avfall till kommunens återvinningscentraler. Du som bor i villa kan beställa hämtning av farligt avfall mot en avgift.

I vissa flerfamiljshus har fastighetsägaren ordnat så att du som är hyresgäst kan lämna batterier, lågenergilampor och lysrör direkt i fastighetens soprum eller miljöhus. Hör efter med din fastighetsägare om vad som gäller där du bor.

Att tänka på när du ska lämna in farligt avfall

Blanda inte olika sorters farligt avfall, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker. Märk förpackningen med vad den innehåller om det inte är originalförpackningen. Då blir det lättare för personalen på återvinningscentralerna att sortera rätt.

Batterier

Du kan lämna småbatterier i särskilda batteriholkar vid alla återvinningsstationer och återvinningscentraler. Många butiker tar också emot dina gamla småbatterier när du köper nya. Du som har abonnemang fyrfack kan även sortera små batterier i din påhängsbox som hängs ut på kärl 2 när boxen är full.

Större batterier och produkter med inbyggda batterier ska du lämna till återvinningscentralerna. Glöm inte att många leksaker och verktyg har inbyggda batterier! Batterierna som lämnas in återvinns till allt från cykeldelar och trafikskyltar till nya batterier.

Kyl och frys

Kyl och frys kan du lämna kostnadsfritt till återvinningscentralerna. Tänk på att var försiktig så att inte skåpet går sönder då finns det risk för att freonet läcker ut. Vi kan hämta din kyl och frys mot avgift.

 • Aerosoler och sprayburkar
  Kan lämnas på alla återvinningscentraler
 • Asbest
  Kan bara lämnas till en del anläggningar. Asbestdamm ska förpackas i tät plastpåse.
 • Basiskt
  Ammoniak, kaustiksoda
 • Bekämpningsmedel
  Råttgift, myrmedel, ogräsmedel
 • Bilbatterier
  Blybatterier och liknande
 • Febertermometrar
 • Fotokemikalier
  Fixeringsvätska, framkallningsvätska
 • Färg och lim
  Flytande färgrester, tryckfärg, lim, härdare och liknande
 • Kanyler
  Ska förpackas i särskild behållare som sedan lämnas till apoteket eller återvinningscentralen. Den särskilda behållaren får du på apoteket.
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Lösningsmedel
  Lacknafta, thinner, aceton
 • Mediciner
  Lämnas till apoteket
 • Olja och fett
  Bensin, fotogen och oljefilter
 • Syror
 • Tryckimpregnerat trä
  Slipers och telefonstolpar från hushåll kan endast lämnas mot avgift till avfallsanläggningen Häringetorp. Övrigt tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralerna.

 

Elavfall

Lämna elavfall tillbaka till butiken, till kommunernas bemannade återvinningscentraler eller till automaten Samlaren i Växjö kommun. Du behöver inte betala något när du lämnar in ditt elavfall till återvinning.

Elavfall kan beskrivas som apparater med sladd eller batteri och detta avfall innehåller farliga ämnen som inte får slängas i soporna. När elavfallet lämnas in till återvinning, skickas det vidare till demontering och miljöriktig behandling.

Butiker har ett ansvar för att ta emot elavfall

Större butiker med försäljning av elektronik tar emot all typ av konsumentelektronik. För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken.

Det här räknas som elavfall:

 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Datorer och hemelektronik
 • Småelektronik, till exempel leksaker, hushållsapparater, handverktyg
 • Vitvaror, till exempel spis, diskmaskin, tvättmaskin
 • Kyl och frysskåp, hantera kyl och frys varsamt annars finns risk att det miljöskadliga freonet läcker ur skåpen.


Samlaren

Samlaren är en automat i Växjö och Tingsryds kommun, där du som privatperson kan lämna glödlampor, lågenergilampor, batterier och små-elektronik. På så sätt kan du enkelt göra en insats för miljön.

Automaten Samlaren finns i de här butikerna i Tingsryd:

 • Ica Nära Ryd
 • Lindgrens Bygg och Järn Urshult
 • Ica Nära Väckelsång
 • Handlarn Linneryd
 • Handlarn Rävemåla

Automaten Samlaren finns i de här butikerna i Växjö:

 • Ica Maxi Samarkand
 • Willys Teleborg
 • City Gross, I 11 Växjö
 • ICA Supermarket, Rottne
 • ICA Supermarket, Ingelstad
 • Lidl, Storgatan Växjö


Senast uppdaterad: 22 september 2021