Sopsortering på återvinningsstation

Återvinningsstation.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar kan du lämna på flera ställen.

På återvinningsstationer och kommunens bemannade återvinningscentraler kan du lämna förpackningar och tidningar. Om du bor i lägenhet finns ofta särskilda behållare för förpackningar i soprummet eller i miljöhuset. Du kan bara lämna förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Annat avfall, till exempel grovavfall, ska du lämna på en av våra bemannade återvinningscentraler. Du som har abonnemang fyrfack kan sortera ut förpackningar och tidningar i fyrfackskärl på din tomt.

Information om fyrfack.

Så här gör du med dina förpackningar

  • Oftast står det på förpackningen hur den ska sorteras.
  • Skölj ur och vik ihop förpackningarna så tar de mindre plats både hemma och i insamlingsbehållaren. Tips på hur du packar smart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Om förpackningen består av flera material ska den sorteras efter det material som det är mest av.
  • Förpackningarna ska sorteras efter vilket material de är gjorda av. Skyltar på behållarna talar om var du ska lägga de olika förpackningarna. Vid återvinningsstationerna finns dessutom en batteriholk där du kan lägga gamla småbatterier.
  • Om förpackningarna är för stora för behållaren på återvinningsstationerna ska du lämna dem till de bemannade återvinningscentralerna istället.

Vem ansvarar för förpackningarna?

I Sverige har vi ett producentansvar för bland annat förpackningar och tidningar. Därför är det producenterna och inte kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna och för insamling av förpackningar till återvinning.

Producenterna samarbetar genom bolaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Om du har frågor eller synpunkter på en återvinningsstation ska du kontakta FTI, telefon 0200-88 03 11.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper samt att lägga över ansvaret för insamlingen på kommunerna. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner innebär det att SSAM kommer ansvara för insamling och återvinning av returpapper från och med 1 januari 2022.

Läs mer om returpapper och förpackningar

For information on sorting packaging and newspapers in more languages. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 22 september 2021