Bild

Nya regler om returpapper och förpackningar.

Nya regler om sortering av papper

Sedan den 1 januari 2022 har kommunerna tagit över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner innebär det att SSAM nu ansvarar för insamling och återvinning av returpapper.

Det finns möjlighet att lämna returpapper på SSAMs återvinningscentraler, på återvinningsstationer (som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI) samt, för villaägare, i fyrfackskärl.

I kärlet för returpapper kan du lämna följande:

  • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • Kataloger
  • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • Skriv- och ritpapper
  • Pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i behållaren för plastförpackningar. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs i sorteringen med magneter och skickas till metallåtervinning.

Övrig sorterng av papper

Kuvert och post it-lappar lägger du i vanliga soppåsen (restavfall), omslagspapper lägger du bland pappersförpackningar. Pappersförpackningar och wellpapp räknas inte heller som returpapper.

Tänk på att tömma ur papperskassen/plastkassen när du lämnar ditt returpapper, den ställer annars till problem vid återvinningsprocessen på pappersbruken. Papperskassar/kartong sorteras som pappersförpackning och plastkassen sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation. Större wellpapplådor läggs i behållaren för wellpapp på återvinningscentralen eller återvinningsstationen.

Vad händer sedan?

Återvunnet papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong. En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber sparas 15 procent energi jämfört med att använda ny råvara.

Tack för att du sorterar!

Senast uppdaterad: 11 januari 2022